Privacy-Integritet

Vi efterlever samtliga lagar inom GDPR och kundens uppgifter sparas inte i annat syfte än för att kunna leverera respektive order.

När du använder Pigale.se kan du bli ombedd att tillhandahålla en del av dina personuppgifter genom att fylla i ett formulär eller på annat sätt. De uppgifter du kommer att bli ombedd är i de flesta fall ditt namn och e-postadress. Vid beställningsformulär kommer du att bli ombedd att tillhandahålla fullständiga personuppgifter.

Vi kräver endast de uppgifter som är nödvändiga för driften av webbplatsen och genomförandet av order. Underlåtenhet att tillhandahålla de nödvändiga uppgifterna blockerar den aktivitet som informationen relaterar till.

Skydd av personuppgifter.

Personuppgifter som tillhandahålls av kunder behandlas av Pigale.se

De personuppgifter som vi har anförtrotts används endast i kontraktets syfte - skicka beställningen och - om kunden samtycker till, för att informera om nya produkter, tjänster och kampanjer som erbjuds av Pigale.se-butiken.

Personuppgifter delas inte med andra enheter för marknadsföringsändamål.