Memory Play ASSORT

  • Beskrivning
  • Mer

Träna ditt minne och älska! Samma gamla Memory-spel men med mycket kryddiga förändringar! Lägg alla kort synliga med framsidan nedåt på bordet. Den äldsta spelaren går först, han/hon ska vända två av dem, om de inte är en match är det den andra spelarens tur. Om de är en match behåller spelaren dem och får en ny tur tills det inte finns några matcher kvar. Sedan är det nästa spelares tur. Detta fortsätter tills det inte finns fler kort. Spelaren som har fått fler kort vinner och kan välja i vilken ordning positionerna ska göras. Dessa kommer att representeras i slutet av spelet genom att klocka dem med timglaset (60-tal). Låt utmaningen börja! Innehåller: 40 kort | 1 timglas (60-tal).

Train your memory and make love! The same old Memory game but with very spicy changes! Lay all the cards exposed faced down on the table. The oldest player goes first, he/she should turn two of them over, if they are not a match it is the turn of the other player. If they are a match, the player keeps them and is awarded with another turn until there are no matches left. It will then be the turn of the next player. This goes on until there are no more cards. The player who has obtained more cards wins and can choose the order in which the positions will be made. These will be represented at the end of the game by clocking them with the hourglass (60s). Let the challenge begin! Contains: 40 cards | 1 hourglass (60s).

Synthetic leather
Secret Play
44305_ASSORT
8435097862149
kg
    Delivery time:3-5 Dagar
Lägg till i varukorgen
!