CB-6000S Chastity Cage Small TRANSPA

  • Beskrivning
  • Mer

CB-6000 Small är tillverkarens sätt att lägga till ytterligare en design för att ge personliga val för alla typer av manlig anatomi. Polykarbonatmaterial används på grund av dess låga vikt och hållbarhet. Burdelen har ventilerade slitsar för hygien och tillåter även naturlig lufttorkning. Den nedre öppningen möjliggör användning vid urinalerna. Du kanske vill ha en bit vävnad till hands för att torka av eventuella droppar. Se till att bära ett numrerat plastlås om du går igenom metalldetektorer. Det har rapporterats att vissa män har burit mässingshänglåset och inte haft några alarmerande upplevelser, dock rekommenderas plastlåset fortfarande. Vi rekommenderar starkt att du använder ett silikonbaserat glidmedel efter duschen. Detta gör att penis naturligt kan röra sig upp och ner i burdelen. Efter en paus i tidsperiod bör du kunna bära den 24/7 under en obestämd tid. Bäraren och nyckelhållaren bestämmer i slutändan hur lång tid det tar. Varje beställning inkluderar följande: 1. En burdel 2. Fem ringar i olika storlekar 3. Fyra låsstift 4. Fyra distanser 5. Ett mässingshänglås med EN nyckel 6. Fem individuellt numrerade plastlås 7. En präglad dragkedja. OBS: Vissa män har en hög/tät bollsäck. Om så är fallet kan det ta lite längre tid att få en bekväm exakt passform. För bästa resultat bör bollsäcken hänga något under ringen och burdelen. Du kan tycka att det är nödvändigt att bära en 1” läderrem med tryckknappar på toppen av kulsäcken av och på en stund tills den sträcker sig något. De flesta vuxenbutiker har denna produkt.

The CB-6000 Small is the manufacturers way of adding another design to provide personal choices for all types of male anatomy. Polycarbonate material is used due to its light weight and durability. The cage portion has the vented slots for hygiene and also allows for natural air drying. The bottom opening allows for use at the urinals. You may want to have a piece of tissue handy to wipe any drips. Make sure to wear a numbered plastic lock if going through any metal detectors. It has been reported that some men have worn the brass padlock and have not had any alarming experiences, however, the plastic lock is still recommended. We highly recommend using a silicone based lubricant after showering. This allows the penis to naturally move up and down in the cage portion. After a break in time period you should be able to wear it for 24/7 for an indefinite period of time. Wearer and Keyholder ultimately determine the length of time. Each Order includes the following: 1.One Cage Portion 2.Five different sized rings 3.Four locking pins 4.Four spacers 5.One brass padlock with ONE key 6.Five individually numbered plastic locks 7. An embossed zipper pouch. NOTE: Some men have a high/tight ball sac. If this is the case it may take a little longer to get a comfortable exact fit. For the best results the ball sac should hang slightly below the ring and the cage portion. You may find it necessary to wear a 1” leather strap with snaps at the top of the ball sac off and on for a while until it stretches slightly. Most adult stores carry this product.

Acrylic
Mister B
41238_TRANSPA
094922298553
kg
    Delivery time:3-5 Dagar
Lägg till i varukorgen